Ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/9/2020 και ώρα 11:00π.μ με την παρουσία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων μόνο της Α΄ τάξης.

Οι μαθητές των Β΄, Γ, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων θα τον παρακολουθήσουν από τις τάξεις τους, ενώ οι μαθητές της Α΄ τάξης και του Νηπιαγωγείου, συνοδεία ενός γονέα, στον αύλειο χώρο, κρατώντας τις αποστάσεις

Άπαντες θα φορούν μάσκα.

| Share |