Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές της Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2021-2022 αρχίζουν στις 1-03- 2021 και θα τελειώσουν 20-03-2021.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο γραφείο του Διευθυντή, τηλ: 2371024111, 6974107113.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

α. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από τον παιδίατρο. (Το έντυπο υπάρχει στα σχολεία).

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

δ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου και έως την έκδοσή τους βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

Η οριστική κατανομή των μαθητών στα σχολεία θα γίνει μετά το τέλος των εγγραφών.

| Share |